Q : จะสามารถทราบถึงรูปแบบของแต่ละการแข่งขันได้อย่างไร ?
A : กิจกรรม และ ขั้นตอนในแต่ละสถานี จะมีการให้ข้อมูล และ สาธิต ก่อนที่ผู้เข้าร่วมคนแรกจะเริ่มต้นกิจกรรมในสถานีนั้นๆ จะไม่มีการแจ้ง ประกาศ ถึงรูปแบบ และ ขั้นตอน ของสถานีใดๆ ล่วงหน้าก่อนการเริ่มสถานี หรือ ช่องทางออนไลน์ใดๆก็ตาม

Q : จำนวนกระสุนทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน ?
A : กิจกรรมในปี 2024 จะมีทั้งหมด 5 สถานี โดยใช้กระสุนทั้งหมดรวมไม่เกิน 50 นัด หรือ 1 กล่อง

Q : ถ้าไม่เคยเข้ารับการฝึกใช้อาวุธปืนมาก่อน สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ เพราะกิจกรรม Sapiens Anvil ในแต่ละสถานีจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่หลากหลายและร่วมกับอาวุธปืน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกอย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย

Q : พลเรือน สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ ?
A : ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกอย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย และสามารถยอมรับ และ ปฎิบัติตามกฎกติกาของกิจกรรมได้

Q : หากลงสมัครเข้าแข่งขันแล้ว แต่ไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ ?
A : ผู้สมัคร จะต้องแจ้งความไม่สะดวกต่อผู้จัดงานล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อขอคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วม? หากผู้สมัครเข้าร่วมไม่แจ้งความประสงค์ หรือ แจ้งภายใน 7 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมทุกกรณ์

Q : สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ การยืนยันที่นั่งในการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องทำการชำระค่าสมัครเข้าร่วมให้เป็นที่เรียบร้อยเท่านั้น

Q : สามารถพักค้างคืนในสนาม สถานที่จัดการแข่งขันได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ แต่เราสามารถแนะนำที่พัก ใกล้เคียง รอบบริเวณ สถานที่จัดงานได้

นับถอยหลังหมดเวลารับสมัคร

%-D %!D:Day,Days; %H %!H:hour,hours; %M %!M:min,mins; %S %!S:sec,secs;

Tactical ไม่ได้มีแค่เรื่องของการลั่นไก เพียงอย่างเดียว มันมีอีกมากมายหลายอย่างที่เราต้องคิด ต้องทำพิจารณามากมาย ซึ่งเพื่อสร้างความสนุกและบรรเทิงได้ มันต้องกลั่นกรอง เรียนรู้ และพิจารณาเพื่อมาเป็นเกมส์และกีฬาอย่างนึง สิ่งนึงที่เราได้ยินจาก Community ทหาร/ตำรวจ/รพศ จากงานเหล่านี้เหมือนกันคือ ."ภารกิจที่มีอาวุธไว้เป็นเครื่องประดับ และจบด้วยการไม่ต้องใช้ คือภารกิจที่จบสวยที่สุด แต่หากเมื่อจำเป็นต้องใช้เราก็พร้อมใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องที่สุด โดยไร้ข้ออ้างในความผิดพลาดของทุกปัจจัย".โดยคำว่า ไร้ข้อผิดพลาด มนุษย์ 1 คนต้องจัดการกับ.
- ศักยภาพร่างกาย #ของตัวเอง ในตอนพร้อมที่สุด
- ความรู้ ความเข้าใจ Fundamental-Tactic - Equipment #ของตัวเอง
- Endurance เหนื่อย ล้า เบลอ หิว อิ่มเกินไป กระหาย หายใจ ที่ต้องเจอ #ของตัวเอง
- สติ Mindset ภายใต้ความกดดันทางเงื่อนไข กติกา และร่างกาย #ของตัวเอง
- การเลือกตัดสิน ยิv หรือ ไม่ยิv ก็ย้อนกลับไปเรื่องสติและ Mindset #ของตัวเอง
- ความรู้ด้านอื่น​เช่น การปฐมพยาบาล เครื่องมือพิเศษ #ของตัวเองและอื่นๆอีกมากมายในช่วงเวลาหนักนาที วินาที หรือเสี้ยววินาที

Game หรือ Challenge เหล่านี้คงไม่ได้ทดแทนประสบการณ์ทำงานหรืองานจริงได้ แต่มันตอบ " ว่าเราอยู่ตรงไหน" ไม่ได้บอกว่าใครเจ๋ง แต่ตอบว่า ตัวเราเองพลาด อะไร และมันคือพื้นที่ในความผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ ที่เราได้สนุกและร่วมเชียร์เพื่อน แชร์กับเพื่อน .ฉะนั้น Sapiens นั้น = มนุษย์ Anvil คือ ถั่งตีเหล็ก แน่นอน ว่ามันคือเกมส์แห่งผู้คนที่จะรวบรวมทุกศาสตร์ทุกสิ่งในความเป็นมนุษย์ Tactical ของคุณมาเล่น

DIVISION

ARMOURED

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

OPEN

คลิ๊กอ่านรายละเอียด